Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja rady miasta
Nasz Tczew

Na sesji o inwestycjach, Ukrainie i komendzie policji

W czwartek po raz czterdziesty w obecnej kadencji obradowała rada miasta. Podczas sesji uchwalono korektę tegorocznego budżetu oraz plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Prezydent Mirosław Pobłocki w krótkiej przemowie odniósł się do sowieckiej agresji na Ukrainę.

Sesja przypadła na tłusty czwartek, w kuluarach nie brakowało pączków, ale radnym i przedstawicielom władz miasta apetyt i dobry humor odebrały wydarzenia zza naszej wschodniej granicy. Prezydent Mirosław Pobłocki odczytał przygotowane sprawozdanie z bieżącej działalności, ale tez w kilku słowach okazał wsparcie dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy dodając, że Tczew przygotuje się na przyjęcie dwustu wojennych uchodźców.

Prezydent w sprawozdaniu sporo miejsca poświęcił inwestycjom, mówił między innymi o możliwości dofinansowania przebudowy ulicy Ceglarskiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Radni również zadawali pytania związane z inwestycjami, między innymi z potrzebą przebudowy ulicy Bałdowskiej. W części poświęconej uchwałom radni głosowali nad przyjęciem korekty tegorocznego budżetu. Zawierała ona między innymi punkt o zwiększeniu wydatków na drugi etap przebudowy ulicy Stoczniowców oraz punkt umożliwiający podwyżki dla pracowników urzędu miejskiego i spółek miejskich. Rada przyjęła do realizacji tę uchwałę jednogłośnie podobnie jak wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przygotowany przez ZWIK w Tczewie.

Gościem sesji był komendant powiatowy policji w Tczewie Marcin Malinowski, który zabrał głos. Mówił o dobrej współpracy, przygotowanym raporcie o stanie bezpieczeństwa miasta Tczewa oraz o próbach modernizacji tczewskiej komendy, co poprawiłoby warunki policjantów w naszym mieście.

Radni głosowali również nad uchwałami – skargami. Jedną z nich, skierowaną przeciw Zakładowi Usług Komunalnych uznano za zasadną. W ostatniej części sesji poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabierali Maciej Skiberowski, Łukasz Brządkowski, Michał Ciesielski, Tomasz Tobiański, Marcin Kussowski, Brygida Genca, Roman Kucharski, Bożena Chylicka i Krzysztof Misiewicz.