Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Nowe składowisko odpadów powstanie pod Pelplinem
Nasz Tczew

Nowe składowisko odpadów powstanie pod Pelplinem

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych nie ma obecnie żadnych planów odnośnie zagospodarowania potencjalnej rezerwy, znajdującej się na terenie Lasu Tczewskiego. Prezes wyjaśnia, że rozbudowa zakładu nastąpi poza Tczewem, w okolicy wsi Ropuchy niedaleko Pelplina. W Tczewie spółka zamierza wybudować farmę fotowoltaiczną.

Pod koniec sierpnia Rada Miejska w Tczewie przyjęła kontrowersyjne zmiany dokumentu planistycznego, które w przyszłości mogłyby doprowadzić do wycinki północnej części lasu na osiedlu Górki. Fragment tego terenu został przeznaczony pod rezerwę dla Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych. Okazuje się, że spółka nie zgłaszała ratuszowi zapotrzebowania na powiększenie terenu, ponieważ rezerwę od wielu lat ma w zupełnie innym miejscu, poza Tczewem.

W najbliższych latach w Ropuchach powstanie nowe składowisko odpadów. W ubiegłym tygodniu ZUOS podpisał umowę z wykonawcą, który składowisko zaprojektuje i wybuduje. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Jedna zaproponowała kwotę 18 mln zł brutto, a druga 17. Wygrała tańsza oferta firmy Foleko ze Świdnicy.

Na terenie ZUOS-u istnieją dwie kwatery na odpady. Pierwsza z nich, K1, została otwarta w latach 70-tych XX wieku. Zamknięto ją około 10 lat temu i od tego momentu trwa jej rekultywacja. Aktualnie po odpadach nie ma w tym miejscu śladu, ponieważ są one zakopane głęboko pod ziemią na dnie kopca.

Spółka wpadła na pomysł, aby wykorzystać teren na szczycie kopca. W tym miejscu powstanie farma fotowoltaiczna. Panele fotowoltaiczne powstaną także na dachach niektórych budynków znajdujących się na terenie ZUOS-u. Podczas sesji Rady Miejskiej w Tczewie padło pytanie, czy ZUOS mógłby powiększyć się w przyszłości w kierunku południowym. Prezes odpowiada, że nie ma takich planów.

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych stara się, aby uciążliwości zapachowe były jak najmniej odczuwane przez mieszkańców.