Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Tuleya w Tczewie
Nasz Tczew

O konstytucji i wyborach na Placu Hallera

Na plac Hallera w Tczewie zawitała trzecia edycja Tour de Konstytucja. To akcja obywatelska mająca na celu przybliżenie istoty praworządności i zasad demokracji. Na tczewskim rynku pojawili się zaangażowani w akcję sędziowie represjonowani przez obecna władzę Igor Tuleya i Paweł Juszczyszyn.

Akcja Tour de Konstytucja jest działalności edukacyjno-informacyjną prowadzoną od dwóch lat przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, której prezesem jest Robert Hojda.

Akcja polega na docieraniu do ludzi podczas spotkań organizowanych jako happeningi. W poprzednich edycjach zwracano uwagę na najważniejsze zapisy w polskiej konstytucji. W trzeciej edycji podczas spotkań pod hasłem “Głosuję na Polskę” podejmowany jest temat nadchodzących wyborów parlamentarnych oraz zaangażowania obywateli do szerokiego w nich udziału. Organizatorzy zaprosili na panel dyskusyjny o prawach wyborczych. O to, żeby Tczew był jednym z przystanków Tour de Konstytucja zabiegali lokalni społecznicy Przemysław Janas i Iwona Ochocka.

Można było nie tylko się przysłuchiwać dyskusji, ale również swobodnie rozmawiać z gośćmi – na przykład Danutą Przywarą z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Byli także sędziowie represjonowani przez obecną władzę – Igor Tuleya i Paweł Juszczyszyn.
W listopadzie 2020 roku Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędziemu Tulei. Zawiesiła go też w czynnościach służbowych i obniżyła wynagrodzenie o 25 proc. Do pracy wrócił w listopadzie 2022 r.

Powszechnie o sędziach panuje opinia, że nie powinni udzielać się w życiu publicznym. Nie mogą być aktywni medialnie czy nawet społecznie. Tuleya i Juszczyszyn łamią ten stereotyp.

Sędzia Paweł Juszczyszyn w lutym 2020 roku został bezterminowo odsunięty od obowiązków przez Izbę Dyscyplinarną, która została zlikwidowana w maju 2022 roku. Zaskarżył władze państwa do europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wygrał. Wrócił do pracy, ale został przeniesiony do innego wydziału, w efekcie wciąż nie orzeka wyroków.