Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Nasz Tczew

Obradowali radni powiatowi i miejscy

Wrześniowe sesje rady powiatu tczewskiego i rady miejskiej odbyły się wyjątkowo w tym samym czasie. Na obu sesjach radni uchwalili korekty tegorocznego budżetu.


Tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca obradowała rada miejska. 61 sesję obecnej kadencji prowadził przewodniczący Zenon Drewa. W sprawozdaniu z bieżącej działalności prezydent Mirosław Pobłocki informował o planowanych i realizowanych inwestycjach oraz o wydarzeniach organizowanych przez samorząd i miejskie instytucje. raport wzbogacony był o trzy prezentacje filmowe.

Radni dopytywali bezpośrednio prezydenta o bieżące sprawy. Na część pytań odpowiadali obecni na sesji przedstawiciele Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Usług Komunalnych. Wiele zagadnień dotyczyło polityki i infrastruktury rowerowej w mieście. W części poświęconej uchwałom – istatna była korekta tegorocznego budżetu, w której znalazł się między innymni punkt o wydatkowaniu pieniędzy na przebudowę ulicy Królowej Marysieńki. Uchwałę korygującą budżet rada przegłosowała jednogłośnie za. Radni byli aktywni w części poświęconej wnioskom i interpelacjom.

62 sesję rady powiatu obecnej kadencji prowadziła przewodnicząca barbara Kamińska. W pierwszej części blisko 40 minutowe sprawozdanie z działalności spółki Szpitale Tczewskie przedstawił prezes Maciej Bieliński. Odpowiadał również na pytania radnych. Po części sprawozdawczej starosta Mirosław Augustyn wręczył na ręce Macieja Bielińskiego nagrodę Filar Powiatu Tczewskiego dla Szpitali Tczewskich.
Zaproszenie na sesję przyjęła autorka projektu graficznego na logo powiatu tczewskiego Andżelika Szczurko, która zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez zarząd powiatu. Starosta podziękował laureatce konkursu i symbolicznie wręczył nagrodę. Mirosław Augustyn zaprezentował raport z bieżącej działalności zarządu powiatu.

Wiceprzewodnicząca rady Alicja Gajewska odczytała odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych zgłoszone w minionym miesiącu.
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tczewskim przedstawiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie – Katarzyna Wróbel.
sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tczewskim, którą przedstawiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie – Katarzyna Wróbel.

Rada przyjęła do realizacji dwanaście uchwał w tym korektę tegorocznego budżetu. W ostatniej części sesji radny Roman Małecki odczytał pytania skierowane do starosty, w których domagał się wyjaśnień czy w składzie zarządu powiatu jest domniemany współpracownik służb bezpieczeństwa w okresie komunistycznym. Głos w tej sprawie zabrał radny, zarazem członek zarządu, Waldemar Pawlusek. Radny Witold Sosnowski wypowiadał się w kwestii porządkowania przynależności dróg. Radny Piotr Łaga mówił o wydarzeniach związanych z rokiem młodzieży w powiecie tczewskim.