Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

dk 22 Swarożyn
Nasz Tczew

Zakończyli przebudowę drogi krajowej w Swarożynie

Rzecznik gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że przebudowa 2,5 kilometrowego odcinka drogi krajowej numer dwadzieścia dwa na odcinku od Zabagna do Swarożyna jest zakończona i trwają procedury odbiorowe.

Inwestycja ta znacząco zmieniła organizację ruchu. Wybudowano wiele nowych elementów drogi. Przykładem skrzyżowania w Swarożynie, które zostały rozbudowane, zastosowano nowe rozwiązania.

Dwa skrzyżowania prowadzące do szkół po obu stronach drogi przebudowano tak, że obecnie jest to jedno skrzyżowanie i jest na nim sygnalizacja świetlna. Kolejne nowe i ważne rozwiązanie to rondo w miejscu dawnego skrzyżowania DK 22 z drogą w kierunku Wędków. Od Zabagna do Swarożyna została wybudowana w innym przebiegu nowa droga, a w miejscu gdzie przebiegała poprzednia – wybudowano drogę serwisową obsługującą posesje mieszkańców.

Tak zwanych elementów BRD, czyli bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obecnie bardzo dużo. Oznakowanie, bariery, ekrany akustyczne. To zadanie było kosztowne, ale zaprojektowane w sposób nowoczesny, ten odcinek drogi można uznać za wzorcowy.