Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

pierwsza sesja rady miasta
Nasz Tczew

Pierwsza robocza sesja nowej rady

Po kilku dniach od zaprzysiężenia miejskich radnych odbyła się pierwsza sesja robocza. Trzech radnych, którzy zdobyli mandat startując w wyborach z listy Inicjatywy Samorządowej, zgłosiło założenie koła rady o nazwie Tczew Od Nowa.

Nowa kadencja rady miejskiej rozpoczęła się pierwszą sesją w poniedziałek 19 listopada, a już w czwartek odbyły się obrady ze sprawozdaniami, radni zapoznali się z kilkoma programami i głosowaniami nad uchwałami. Sesję prowadził nowy przewodniczący Zenon Drewa. Radni złożyli formalne zgłoszenia o utworzenie kół. Niespodzianek nie było – w radzie znalazły się cztery koła – najliczniejsze Porozumienia na Plus, Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Tczew Od Nowa. Ostatnie z wymienionych zostało zgłoszone przez trzech radnych, którzy uzyskali mandaty startując z komitetu wyborczego Inicjatywa Samorządowa.

W obradach uczestniczyło 22 radnych, a więc komplet. Obecny na sali Ryszard Brucki, który będzie dwudziestym trzecim radnym w miejsce prezydenta Mirosława Pobłockiego. Jednak będzie mógł złożyć ślubowanie dopiero na kolejnej sesji. Wśród gości na sali byli nowy starosta tczewski, jego zastępca i przewodniczący rady powiatu.
Sesję rozpoczęło sprawozdanie Mirosława Pobłockiego z działalności w październiku i listopadzie. Po krótkich przemówieniach gości ze starostwa rada przystąpiła do głosowań nad uchwałami. Radni zaakceptowali plan wykonywania prac społecznie użytecznych, o którym mówiła radna Bożena Chylicka. Zatwierdzili także uchwałami gminny program przeciwdziałaniu problemów alkoholowych oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada zaakaceptowała także niewielka korektę budżetu na bieżący rok, która była związana w przekazaniem środków finansowych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W części sesji poświęconej zgłaszaniem wniosków, interpelacji czy zapytań głos zabrali radni: Marcin Kussowski, Józef Cichon, Kazimierz Ickiewicz, Łukasz Brządkowski i Krzysztof Misiewicz. Już po sesji odbyło się jeszcze jedno spotkanie robocze – wyłącznie dla radnych, na którym omawiano podstawowe i ważne założenia przy tworzeniu budżetu miasta.