Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja powiat diety
Nasz Tczew

Podwyżka dla starosty poróżniła radnych powiatu

Radni powiatu na grudniowej sesji nie byli zgodni co do wysokości wynagrodzenia starosty tczewskiego. Odrzucono propozycję najwyższej stawki i kompromisowej. Uchwalono podwyżkę minimalną głosami grupy radnych PiS i ich koalicjantów. Rada uchwaliła również stawki diet radnych powiatu. Ta uchwała nie wywołała jakiejkolwiek dyskusji.

XXXVIII sesja obecnej kadencji rady powiatu była okazją do uhonorowania osób, które przyczyniły się do promocji i rozwoju powiatu. Starosta Mirosław Augustyn i przewodnicząca rady powiatu Barbara Kamińska wręczyli nagrodę Samburii Piotrowi Kończewskiemu, dyrektorowi biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE, za swoją działalność w zakresie rozwoju turystycznego i promocji naszego regionu.
Następnie starosta i przewodnicząca wręczyli nagrodę Filar Powiatu Tczewskiego wieloletniemu trenerowi lekkiej atletyki z Tczewa Józefowi Krawczykiewiczowi. Obaj uhonorowani wyróżnieniami nie kryli wzruszenia i dziękowali za dostrzeżenie ich działalności.

W pierwszej części sesji starosta złożył sprawozdanie ze bieżącej działalności zarządu powiatu. Po odczytaniu raportu radni zadawali pytania. Głos zabrał również wicestarosta Andrzej Flisik. Informację o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie odczytał wiceprzewodniczący rady Witold Sosnowski.
Radni przyjeli pisemne sprawozdania z realizacji zadań polityki promocyjnej i informacyjnej powiatu oraz o stanie środowiska na obszarze powiatu tczewskiego.

Rada głosowała nad kilkoma uchwałami. Dwie z nich dotyczyły wprowadzenia korekty tegorocznego budżetu. Głosowano także nad uchwałami dotyczącymi wprowadzenia zmian w wynagrodzeniu starosty i wysokości diet radnych powiatu. Zarówno starosta jak i radni na mocy tych uchwał będą otrzymywać więcej pieniędzy niż dotychczas. Wynagrodzenie starosty wywołało dyskusję i ukazało wyraźny podział w radzie. Klub radnych Powiat 2023 przygotował uchwałę o podwyżce na poziomie maksymalnym i możliwym do przyjęcia przez ustawę, czyli 100-procentową. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zaproponował natomiast najniższą z możliwych w ustawie podwyżkę starosty, czyli 80-procentową. Radny Adam Kucharek zaproponował kompromis obu propozycji. Zanim doszło do głosowania przewodnicząca ogłosiła kilka przerw w obradach.

Ostatecznie propozycja radnego Kucharka nie została zaakceptowana i rada głosowała nad uchwałą z poprawkami wniesionymi przez klub radnych PiS. Radni PiS wraz i radni będący wraz z nimi w opozycji do zarządu powiatu głosowali za tą uchwałą – 12 osób w tym radny Kucharek, przeciw w głosowaniu ośmiu radnych, jedna radna wstrzymała się od głosu. W kwestii podwyżek diet dla radnych powiatu uchwała nie wzbudziła dyskusji. Za nowymi stawkami głosowało 14 radnych, troje było przeciwnych, a czworo wstrzymało się od głosu. O wysokości i sposobie ustalania wynagordzeń starosty i prezydenta oraz diet radnych powiatu i miasta przygotowaliśmy osobny materiał w magazynie Nasz Tczew.

W ostatniej części sesji poświęconej wnioskom, interpelacjom i podziekowaniom głos zabrali Marek Modrzejewski, Dariusz Godlewski, Piotr Odya, Stanisław Smoliński, Piotr Łaga i Jan Kulas.