Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja podwyżka
Nasz Tczew

Podwyżka podatku od nieruchomości

W czwartek obradowała rada miasta. Na sesji radni uchwalili podwyżkę podatku od nieruchomości i ta sprawa wywołała dyskusję. W innej uchwale rada zaakceptowała lokalizację budowy trzech budynków wielomieszkaniowych przy ulicy Sadowej.

Po zatwierdzeniu porządku obrad sprawozdanie z bieżącej działalności urzędu miejskiego i władz miasta złożył prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Przedstawił między innymi raport z bieżących zadań inwestycyjnych, a swoje wystąpienie zakończył zapowiedzią pozyskania dodatkowego dofinansowania zadań unijnych czyli rozbudowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego, tras rowerowych i rewitalizacji – łącznie w wysokości 2,5 miliona złotych.
Prezydent wraz z radą miasta uhonorował tczewskiego lekkoatletę Krzysztofa Uwijałę. Zawodnik trenowany przez Tadeusza Galińskiego wywalczył niedawno brązowy medal w mistrzostwach Polski seniorów w trójskoku.

Dyskusję wywołała uchwała o podniesieniu procentowym podatku od nieruchomości. Swoje zastrzeżenia zgłaszał Tadeusz Dzwonkowski w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Pobłocki w odpowiedzi przedstawił argumenty za podwyżką – wyjaśniał, że wzrosną wydatki z budżetu samorządu, na przykład na podwyżki dla nauczycieli.
Ostatecznie uchwała o określeniu nowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 została przyjęta – za głosowało 14 radnych, przeciw było ośmiu, jeden się wstrzymał. Jednogłośnie radni głosowali za uchwałą o lokalizacji budowy trzech budynków wielomieszkaniowych przy ulicy Sadowej. Inwestorem tej inwestycji będzie Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W okolicy obecnej siedziby prokuratury ma wybudować budynki z mieszkaniami na wynajem.

Po sesji większość radnych, podobnie jak kilka dni wczesniej radni powiatowi, z ochotą dołłączyli do grona popierających akcję Most Tczewski jak Westerplattte.