Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

muzeum most
Nasz Tczew

Przy moście tczewskim będzie muzeum

Starosta tczewski Mirosław Augustyn spotkał się z dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Grzegorzem Behrendtem, żeby ustalić warunki utworzenia w przyczółku mostu tczewskiego oddziału muzeum. Dyrektor Berendt powiedział, że należy przede wszystkim dokończyć przebudowę mostu.


Robocze spotkanie w celu ustalenia warunków utworzenia przy moście oddziału muzeum II wojny światowej jest efektem rozmów sprzed dwóch tygodni w Warszawie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym starosta Mirosław Augustyn i dyrektor Grzegorz Berendt uczestniczyli. Przypomnijmy, że tematem tamtego spotkania z wiceministrem kultury i generalnym konserwatorem zabytków Jarosławem Sellinem była odbudowa zabytkowego mostu tczewskiego oraz właśnie utworzenie w przyczółku tego obiektu oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.


Zdaniem dyrektora Berendta niezbędnym elementem, by muzeum utworzono, jest dokończenie przebudowy mostu tczewskiego.

W spotkaniu w starostwie oprócz gospodarza i dyrektora Behrendta uczestniczyli: zastępca dyrektora muzeum Waldemar Szulc, naczelnik wydziału inwestycji w starostwie powiatowym Paweł Filar oraz radcy prawni obu stron. Na podstawie porozumienia o współpracy starostwo ma przekazać przyczółek muzeum w użyczenie. Po podpisaniu porozumienia muzeum będzie mogło wystąpić do organu prowadzącego o środki finansowe.