Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Pomaska in vitro
Nasz Tczew

Tak dla in vitro w Tczewie

Posłanka Agnieszka Pomaska jako przewodnicząca Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla In Vitro” zbierała w Tczewie podpisy poparcia ustawy o finansowaniu przez polski rząd tej metody leczenia niepłodności. Podpis poparcia złożył między innymi prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.


Metoda zapłodnienia pozaustrojowego in vitro jest najskuteczniejszą metodą leczenia niepłodności. W latach 2013 – 2016 obowiązywał rządowy program refundacji In Vitro, dzięki któremu urodziło się 22 tysiące dzieci. Obecnie polskie rodziny nie mają takiej formy wsparcia. Polska jest jednym z pięciu krajów UE, które nie refundują in vitro.
Obywatelski projekt ustawy „TAK dla In Vitro” zakłada, że na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności corocznie zostaną przeznaczone środki z budżetu państwa, będące do dyspozycji Ministra Zdrowia w wysokości nie niższej niż 500 mln zł.


Tczewianie chętnie popierali inicjatywę. Sztab Agnieszki Pomaskiej wspierany przez wiceprzewodniczącą rady miejskiej w Tczewie Iwonę Nitzę w dwie godziny zebrał blisko 80 podpisów. Podpis popierający projekt uchwały złożył też prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.

Systemowy plan leczenia niepłodności powinien obejmować aspekty fizyczne i emocjonalne człowieka. In vitro nie kończy się w momencie zapłacenia kilkunastu, bądź kilkudziesięciu tysięcy złotych. To także koszt emocjonalny – zawsze ciężki do poniesienia dla kogoś, kto spotyka się z diagnozą i leczenie musi odbyć na własną rękę. Po tym jak polskie władze przestały współfinansować in vitro, niektóre rodziny z problemem bezpłodności, starające się o dziecko, otrzymały wsparcie od niektórych samorządów.