Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

przygotowanie przedszkolne
Nasz Tczew

Przygotowanie przedszkolne

Będzie roczne przygotowanie przedszkolne dla 3- i 4-latków w przedszkolach
niepublicznych.

Miejscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego 3- i 4-letnich dzieci w niepublicznych przedszkolach.

Decyzja zapadła na styczniowej sesji Rady Miasta. Zapisy uchwały są zgodne ze zmianami przepisów o wychowaniu przedszkolnym z 2013 r.

Od 1 września 2015 roku prawo do korzystania z przedszkoli będą mieć dzieci czteroletnie. Trzylatki będą mogły z takiej opcji skorzystać od 2017 r. Jak wynika ze wstępnych szacunków, by spełnić wymogi ustawowe w tym roku dla 4 i 5 latków gmina będzie potrzebować ok. 400 i 500 miejsc w placówkach niepublicznych.