Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja miejska strefy
Nasz Tczew

Pytania o strefy parkowania i korekta budżetu

W czwartek obradowała rada miasta. Prezydent Mirosław Pobłocki przedstawił sprawozdanie, po czym usłyszał od radnych wiele pytań. Rada głosowała nad kilkoma ważnymi uchwałami. Jedna z nich dotyczyła znaczącej korekty tegorocznego budżetu.

Na początku 56 sesji obecnej kadencji prowadzący obrady przewodniczący rady Zenon Drewa ogłosił minutę ciszy, by upamiętnić zmarłego niedawno radnego miejskiego poprzedniej kadencji Tomasza Klimczaka.
W pierwszej części sesji sprawozdanie z bieżącej działalności przedstawił prezydent Mirosław Pobłocki. Omówił miejskie inwestycje, te realizowane i przyszłe. Wymienił także programy, poprzez które zadania mogą być dofinansowane.

Radni po sprawozdaniu mieli możliwość zadawania prezydentowi. Skorzystali z tego radni klubu Tczew od Nowa Michał Ciesielski, Marcin Kusowski, Łukasz Brządkowski, także niezrzeszony Maciej Skiberowski. Poruszali między innymi takie tematy jak: abonamenty płatnych stref parkowania, nowy cmentarz komunalny, podwyżki dla pracowników urzędu miejskiego i jednostek tczewskiego samorządu, a także o likwidację pracowni ekologicznej.
W części sprawozdawczej radni przyjęli informację o programie wspierania rodziny realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dyrektor Alicja Gajewska przedstawiła skrót raportu z działalności Fabryki Sztuk, a dyrektor Krzysztof Korda zaprezentował sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. O ubiegłorocznej działalności Centrum Kultury i Sztuki mówił dyrektor tej placówki Tomasz Hildebrandt.
Radni głosowali nad dziewięcioma uchwałami. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w regulaminie utrzymania czystości i utrzymania porządku. Dwie uchwały dotyczyły korekty tegorocznego budżetu miasta. Zakłada ona zwiększenie wydatków o blisko 8 milionów złotych. Zawarte sa niej punkty dotyczyły zabezpieczenia finansowego na zwiększenie wynagrodzeń, także dopłata do wywozu odpadów komunalnych.
W części sesji poświęconej wnioskom i interpelacjom radni byli bardzo aktywni. Złożyli 24 wnioski, a głos zabrali: Roman Kucharski, Łukasz Brządkowski, Piotr Antczak, Marcin Kusowski, Michał Ciesielski, Maciej Skiberowski, Tomasz Tobiański, Kazimierz Ickiewicz, Iwona Nitza i Gertruda Pierzynowska.