Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja miejska styczeń
Nasz Tczew

Rada miejska wróciła do zdalnych obrad

Styczniowa robocza sesja rady miejskiej została przeprowadzona w systemie zdalnym. W części poświęconej uchwałom radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przystani nad Wisłą i rejonu ulicy Warsztatowej.

W związku z obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego rada miasta wróciła do organizowania sesji w systemie hybrydowym. W sali obrad byli się jedynie przedstawiciele klubów czy przewodniczacy komisji, a większośc radnych uczestniczyło w sesji zdalnie i głosowało telefonicznie.

Sesję prowadził wiceprzewodniczący rady Tadeusz Dzwonkowski, który po ogłoszeniu porządku obrad poinformował o śmierci byłego wiceprezydenta Tczewa, wieloletniego naczelnika wydziału spraw komunalnych urzędu miejskiego, Krzysztofa Witosińskiego.

W sprawozdaniu z bieżącej działalności prezydent Mirosław Pobłocki mówił o planowanych i trwających inwestycjach oraz planowanych zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, mówił również o działalności Domu Przedsiębiorcy. Odniósł się także do aktualnej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa.

Kilka pytań prezydentowi zadał radny Łukasz Brządkowski. Prezydent odpowiadał na nie na bieżąco.

Radni głosowali nad dwunastoma uchwałami. Zdecydowali między innymi o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przystani nad Wisłą i rejonu ulicy Warsztatowej.

Rada zatwierdziła także plan pracy komisji stałych na bieżący rok. Kilka uchwał dotyczyło skarg skierowanych do komisji skarg i zażaleń. W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrał tylko Łukasz Brządkowski. W ostatniej części sesji prezydent wyjaśnił w jaki sposób będą doręczane mieszkańcom Tczewa decyzje o opłatach podatkowych.