Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja budżet 2022
Nasz Tczew

Rada uchwaliła budżet i strefy parkowania

Na grudniowej sesji rada miasta jednogłośnie uchwaliła budżet na dwa tysiące dwudziesty drugi rok. Radni przyjęli też do realizacji uchwałę o ustanowieniu w Tczewie płatnych stref parkowania.

Sesję rozpoczęło sprawozdanie prezydenta z bieżącej działalności w minionym miesiącu. Przedstawił je wiceprezydent do spraw gospodarczych Adam Burczyk. Część sesji poświęcona uchwałom była bardzo obszerna. Radni głosowali ponad dwadzieścia razy nad uchwałami. Zanim głosowali nad budżetem na rok 2022 głos zabrali przewodniczący klubów i komisji stałych. Planowany na przyszły rok budżet maista uznali za trudny i ambitny wskazując na zakres inwestycji, jaki zawiera. Rada uchwaliła budżet jednogłośnie. Planowane dochody wynoszą blisko 276 mln zł, a wydatki 302 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne to ponad 37 mln zł.

Na sesji grudniowej radni przyjęli również dwie uchwały związane z wprowadzeniem płatnych miejsc parkingowych w Tczewie – na wyznaczonych parkingach i w wyznaczonych pasach drogowych.

Na sesji radni zatwierdzili także uchwałami kandydatury do wyróżnień Pro Domo Trsoviensi oraz przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrali Maciej Skiberowski, Wojciech Borzyszkowski, Iwona Nitza, Marcin Kussowski, Łukasz Brządkowski, Michał Ciesielski, Tomasz Tobiański. W ostatniej cześci sesji wielu radnych w imieniu klubów i swoich złozyli mieszkańcom Tczewa życzenia z okazji śiąt Bożego narodzenia i na zbliżający się najblizszy rok.