Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja kwiecień
Nasz Tczew

Radni głosowali nad korektą budżetu

Kwietniową sesję rady miejskiej wypełniły sprawozdania i głosowania nad uchwałami. Wszystkie uchwały przyjęto do realizacji. Dwie z nich dotyczyły korekty tegorocznego budżetu miasta.


Czterdziesta czwartą sesję rady miejskiej obecnej kadencji prowadził przewodniczący rady Zenon Drewa. Po przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z bieżącej działalności przedstawił radzie prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Część swojego raportu poświęcił stanie zaawansowania trwających miejskich inwestycji. Poinformował, że wykonawca przebudowy siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej złożył wniosek o wydłużenie terminu zakończenia zadania oraz o zwiększenie kwoty na inwestycję o kwotę blisko 1 milion 300 tysięcy złotych. powiedział też jakie kroki podjął w sprawie przeniesienia mogiły i pomnika żołnierzy Armii Czerownej jaka znajduje się przy ulicy 30 stycznia.


Radni zadawali prezydentowi pytania, było ich dużo. Między innymi dotyczyły one komunikacji miejskiej i przebudowę wiaduktu nad torami kolejowymi przy dworcu PKP.

Sprawozdanie bieżące zostało rozszerzone o informację dotyczacą działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy, która przekazał wiceprezydent do spraw społecznych Adam Urban.

Radni obejrzeli materiał filmowy – relację ze spotkania przedświątecznego na Suchostrzygach i życzeniami świątecznymi złożonymi przez prezydenta mieszkańcom Tczewa z Ukrainy.

Rada miejska przyjęła kilka pisemnych sprawozdań dotyczących głównie pomocy społecznej. Radni nie mieli uwag co do raportów.
Rada przyjęła do realizacji kilka uchwał. Jedna z nich dotyczyła dofinansowania powiatu tczewskiego w celu wykonania projektu budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 30 stycznia.

Dwie uchwały dotyczyły korekty tegorocznego budzetu miasta. rada jednogłosnie przyjęła te uchwałę. Był w niej punkt o zwiększenie kwoty na przebudowe ulicy Zygmunta Starego i dopłatę do świadczenia usług komunikacji miejskiej firmie PA Gryf.
W części sesji poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrali: Łukasz Brządkowski, Marcin Kussowski, Iwona Nitza i Krzysztof Misiewicz.