Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Radni upamiętnili zmarłego Mariusza Śledzia
Nasz Tczew

Radni upamiętnili zmarłego Mariusza Śledzia

We wtorek odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Tczewskiego, podczas której upamiętniono minutą ciszy zmarłego radnego Mariusza Śledzia, przedstawiono raport na temat Szpitali Tczewskich oraz przyjęto kilka uchwał.

19 września zmarł Mariusz Śledź – radny Rady Powiatu Tczewskiego I i III Kadencji, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach, radny VII kadencji Rady Miejskiej w Pelplinie, działacz społeczny i pasjonat historii. Zanim przewodnicząca Rady Powiatu rozpoczęła wtorkową sesję, zabrała głos w sprawie zmarłego oraz poprosiła radnych o uczczenie go minutą ciszy.

Po rozpoczęciu sesji radni wysłuchali informacji dotyczącej funkcjonowania spółki Szpitale Tczewskie, którą przedstawił prezes Maciej Bieliński. Więcej informacji na ten temat przekażemy w kolejnych wydaniach programu „Nasz Tczew”. Następnie radni tradycyjnie wysłuchali sprawozdania starosty tczewskiego z bieżącej działalności Zarządu Powiatu oraz informacji Przewodniczącej Rady Powiatu o złożonych wcześniej interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach. Radni przyjęli również informację o przebiegu wykonania budżetu i przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze bieżącego roku, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Po części sprawozdawczej przyszedł czas na przyjęcie kilku uchwał. Jedna z nich dotyczyła udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych. Radny Roman Małecki miał kilka uwag, do których odnosili się inni radni, w tym członkowie Zarządu, a także starosta.

Ostatecznie większością głosów uchwała została przyjęta. Radni zagłosowali także w sprawie zmian w budżecie powiatu tczewskiego na rok bieżący. Największe z tych zmian dotyczą np. zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 55.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i na składki, czy też zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł, która będzie przeznaczona na kompleksową modernizację energetyczną budynków będących własnością powiatu tczewskiego. Pod koniec sesji radni tradycyjnie złożyli kilka interpelacji.