Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Sąd w Starogardzie bada wyłudzenia w ZUOS-ie
Nasz Tczew

Sąd w Starogardzie bada wyłudzenia w ZUOS-ie

Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest sprawa wyłudzeń środków, do których miało dochodzić w minionych latach w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie i w której oskarżono łącznie pięć osób, w tym byłego prezesa spółki. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, w którym odbyły się dotąd dwie rozprawy.

Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku ówczesny prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie, Marcin Cejer, został odwołany ze swojego stanowiska przez Radę Nadzorczą. Sprawa miała związek z zarzutami, które Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła pięciu osobom, głównie pracownikom zakładu. Łączna kwota wyłudzeń, do jakich miało dochodzić w spółce wynosi ponad 100 000 złotych. Po tym zdarzeniu w ZUOS-ie powołano nowego prezesa, Macieja Jakubka. Rzeczniczka prokuratury przypomina o szczegółach sprawy.

Byłej głównej księgowej spółki prokuratur zarzucił popełnienie łącznie 36 czynów wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, a byłej dyrektor finansowej 35 czynów wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Trzy zarzuty usłyszał pracownik, który miał wyłudzić świadczenie pieniężne, a 6 zarzutów usłyszała osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Z kolei jeden zarzut postawiono byłemu prezesowi, który pełnił tę funkcję w latach 2016-2021. Prokuratura podejrzewa go o doprowadzenie spółki wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku przekazał nam, że w kwietniu tego roku w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim odbyło się posiedzenie wstępne, podczas którego wraz ze stronami postępowania i ich pełnomocnikami omówiono kwestie formalne, organizacyjne oraz wyznaczono terminy pięciu rozpraw. Miały się one odbywać w miesięcznych odstępach od czerwca do października, jednak dwa terminy zostały zniesione z uwagi na uzasadnione wnioski obrońców oskarżonych. Dotychczas odbyły się dwa posiedzenia w sierpniu oraz we wrześniu, podczas których został otwarty przewód sądowy. Do chwili obecnej sąd odebrał wyjaśnienia od oskarżonych oraz przesłuchał pięciu świadków. Kolejne terminy rozpraw ustalono na październik, listopad oraz grudzień. Do przesłuchania pozostało obecnie szesnastu świadków, przy czym ta liczba może ulec zmianie z uwagi na możliwość inicjatywy dowodowej stron lub podjęcia aktywności przez sąd z urzędu.