Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja powiatowa w lutym
Nasz Tczew

Sesja powiatowa w lutym

Na wtorkowej sesji tradycyjnie były sprawozdania, uchwały i interpelacje. Poza tym podpisano umowę o współpracy powiatu tczewskiego ze stowarzyszeniem z Danii zajmującym się opieką społeczną.

Zanim rozpoczęły się obrady powiatowej rady w starostwie podziwiano obrazy członków gremium malarskiego mienia Janusza Mokwy w Tczewie. Starosta podziękował przewodniczącej gremium Zofii Gąsiorowskiej za udostępnienie prac, które złożyły się na wystawę w siedzibie starostwa. Teraz zarówno klienci urzędu, jak i pracownicy mogą obejrzeć plenery, martwe natury czy portrety malarzy-amatorów zrzeszonych gremium działającym przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie i spółdzielczym domu kultury.
Autorzy prac otrzymali drobne upominki, po czym oficjalnie otwarto wystawę. Po tym nietypowym wernisażu przystąpiono do obrad. W części poświęconej sprawozdaniom najpierw radni wysłuchali starostę, który mówił o decyzjach i działaniach Zarządu Powiatu w minionym miesiącu. Radni Adam Kucharek i Krzysztof Korda prosili o wyjaśnienie przez starostę kilku spraw dotyczących przyznania grantów. Rada przyjęła sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za ubiegły rok.

Gościem sesji był Alfred Date z Danii prowadzący w Danii rodzinny dom dziecka. Podjął on współpracę z domem pomocy społecznej w Damaszce. Obie strony wyraziły zadowolenie z wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy, dlatego duńskie stowarzyszenie Skraverup Hus i powiat tczewski zadeklarowali dalszą współpracę. Radni przyjęli do realizacji siedem uchwał. Kilka z nich dotyczyła edukacji, czyli dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do reformy. Radni przyjęli również korektę budżetu, która umożliwi emisję obligacji. W części poświęconej wnioskom i interpelacjom radny Waldemar Pawlusek zgłosił potrzebę modernizacji drogi powiatowej Rybaki – Międzyłęż.