Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

czatkowy dziury
Nasz Tczew

Slurry seal w Czatkowach do poprawki

W ubiegłym roku w powiecie tczewskim wyremontowano metoda slurry seal dziesięć odcinków dróg powiatowych o łącznej długości blisko czterdziestu kilometrów. Mieszkańcy Tczewa i i okolicy zauważyli, że niedawno położona warstwa bitumiczna na drodze z Tczewa przez Czatkowy w kierunku Koźlin już się kruszy i pojawiły się dziury. Starosta Mirosław Augustyn wyjaśnił, że wykonawca w dogodnych warunkach atmosferycznych dokona naprawy w ramach gwarancji.


Remont odcinków dróg przeprowadzono w ubiegłym roku w czterech gminach powiatu tczewskiego. Wyboru dokonano po konsultacjach z władzami gmin. Łączny koszt zadania wyniósł ponad 5 milionów złotych. Inwestycja została w połowie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostały koszt poniósł powiat i gminy, które dopłaciły 25 procent stawki liczonej za kilometr remontu.

Metoda slurry seal to nie jest przebudowa drogi od podstaw. Tym sposobem łata się dziury i wyrównuje nawierzchnię. Gwarantuje to bezpieczną drogę, bez większych ubytków do około 10 lat. Wykonawca musi ten remont przeprowadzić w określonych warunkach, nie może być wilgotno przy zbyt niskiej temperaturze. Na takie warunki zapewne nie trafiła firma remontująca ponad czterokilometrowy odcinek drogi od skrzyżowania przy Fleksie przez Czatkowy w kierunku Koźlin. Dodajmy, że to droga o dużym natężeniu ruchu i daleko jej do standardu dobrej jakości.

Wykonawca poprawi nawierzchnię, oczywiście w ramach gwarancji, ale musi czekać na sprzyjające warunki atmosferyczne, czyli wyższą temperaturę. Ta droga jest najbliżej Tczewa, dlatego szybko mieszkańcy naszego miasta zauwazyli, nawet skomentowali sposób remontu nawierzchni.