Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

staw Górki
Nasz Tczew

Staw na Górkach do renowacji

Staw zlokalizowany w rejonie ulicy 30 Stycznia w Tczewie jest odbiornikiem wód deszczowych i roztopowych. Widzowie naszej telewizji zgłosili problem z zarastaniem stawu i śmieciami na linii brzegowej. Okazało się, że władze Tczewa mają projekt renowacji tego przepływowego zbiornika wodnego.


Staw w części w okolicy Górek Przemysłowych między ulicą 30 stycznia a droga krajową 91 to największy zbiornik naturlany wyposażony w przelew na terenie Tczewa. Przede wszystkim pełni rolę retencyjną – zbiera wodę deszczową ze zlewni obejmującej centralną część osiedla Górki od ulicy Głowackiego, pas między Aleją Solidarności i dawnym poligonem wojskowym, aż do ulicy Poligonowej. Widzowie zauważyli, że staw zarasta, jest coraz płytszy, jest też zaśmiecony. Wiceprezydent do spraw gospodarczych zapytany o staw, wyjaśnił, że zlecona ekspertyza wykazała, że należy dokonać jego renowacji i miasto niebawem przystąpi do tego zadania.


Ekspertyza, o której mówił wiceprezydent wykazała, że przepustowość stawu na Górkach w obecnym stanie technicznym jest znacznie ograniczona. Wykonane zostały pomiary głębokości zbiornika z określeniem jego pojemności. Konieczne jest przeprowadzenie szeregu działań, zmierzających do poprawy stanu technicznego i sanitarnego, jak również estetyki stawu m.in. przeprowadzenie prac renowacyjnych polegających na odmuleniu i oczyszczeniu dna stawów wraz z robotami uzupełniającymi. Wiceprezydent Burczyk wyjaśnił, że renowacja tego zbiornika jest częścią większego projektu związanego z poprawą infrastruktury deszczowej w całym mieście. Projekt ten jest przygotowany do uzyskania dofinansowania unijnego.