Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Szpitale Tczewskie w dobrej kondycji
Nasz Tczew

Szpitale Tczewskie w dobrej kondycji

Kondycja finansowa Szpitali Tczewskich jest dobra – tak wynika ze sprawozdania, które na ostatniej sesji Rady Powiatu Tczewskiego przedstawił prezes placówki. Okazuje się, że szpitale nie są zadłużone, a jedyny zaciągnięty kredyt uda się spłacić o trzy lata wcześniej. Problemem spółki wciąż są braki kadrowe.

Na wrześniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego prezes Szpitali Tczewskich Maciej Bieliński przestawił radnym i zarządowi sprawozdanie z rocznej działalności spółki. Okazuje się, że mimo inflacji sytuacja finansowa placówki jest dobra.

Szpitale Tczewskie nie są zadłużone, a jedyny kredyt, jaki spółka spłaca, to niskooprocentowana, unijna Jessica. Została ona zaciągnięta w 2014 roku na kwotę niemal 15 mln zł. Dzięki tym środkom Szpitale Tczewskie rozbudowały kompleks swoich budynków. Wciąż nierozwiązanym problemem, który dotyka większości szpitali, to braki kadrowe, dotyczące m.in. lekarzy i pielęgniarek.

Po dwóch tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź z biura prasowego wojewody pomorskiego na temat oczekiwanej przez szpitale trzeciej karetki dla miasta Tczewa. Z odpowiedzi wynika, że to nie wojewoda, a Ministerstwo Zdrowia nie zgodziło się na dodatkowy kontrakt. Jednocześnie wojewoda deklaruje, że monitoruje wykorzystanie karetek w powiecie tczewskim i gdyby pojawiły się nieprawidłowości, będzie kolejny raz wnioskował w tej sprawie do ministra zdrowia.

Biuro prasowe wojewody pomorskiego:

„W okresie ostatnich 3 lat (2021-2023) Wojewoda Pomorski dwukrotnie zwracał się do Ministerstwa Zdrowia z projektem WPDS PRM zawierającym planowany do uruchomienia nowy ZRM z miejscem stacjonowania w Tczewie – przy aktualizacji nr 11 w marcu 2021 r. oraz przy aktualizacji nr 13 w marcu 2022 r. Nie zostały one jednak zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że czasy dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia są stale monitorowane i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych tendencji w ww. parametrach dla ZRM stacjonujących w Tczewie zostaną podjęte stosowne działania organizacyjne zmierzające do ich poprawy, w tym kolejne wnioski do Ministra Zdrowia o zmianę w WPDS PRM.”