Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

prezes tcsir
Nasz Tczew

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji bez prezesa

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji nie jest już jednostką budżetową Gminy Miejskiej Tczew. Od 1 października rozpoczęła działalność spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o takiej samej nazwie – w skrócie TCSiR. Pełnomocnictwo do prowadzenia spółki otrzymał Andrzej Błaszkowski.

Przekształcenie jednostki budżetowej Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w spółkę o tej samej nazwie ma związek z realizacją dużej inwestycji – rozbudowy kompleksu tczewskich basenów. To zadanie kilkuletnie, szacowane na blisko 30 milionów złotych. Powołana przez miasto spółka poprzez emisję obligacji może kredytować i prowadzić zadanie, takich możliwości nie ma samorządowa jednostka budżetowa.

Pierwszą uchwałę o przekształceniu Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji podjęła rada miejska w lutym tego roku. 1 października spółka TCSIR spółka z o.o. rozpoczęła działalność. Ma swoją oficjalną stronę internetową.
Na ostatniej, wrześniowej sesji, radni pytali wiceprezydenta Tczewa Adama Burczyka o powody unieważnienia konkursu na prezesa nowo powołanej spółki. Odpowiedzi nie otrzymali, więc poprosiliśmy o wyjaśnienie sprawy Mirosława Pobłockiego w programie Pytania do Prezydenta.