Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja wrzesień powiat
Nasz Tczew

Uchwały i sprawozdania na powiatowej sesji

Na trzydziestej szóstej sesji sesji rady powiatu obecnej kadencji najwięcej czasu poświęcono sprawozdaniom i przekazaniu informacji o funkcjonowaniu szpitala. Radni głosowali nad trzema uchwałami.

Obrady prowadziła przewodnicząca rady Barbara Kamińska. W pierwszej części sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem starosty z bieżącej działalności Zarządu Powiatu. Mirosław Augustyn wiele miejsca poświęcił inwestycjom. Starosta odpowiadał na pytania radnych.

Informację o ostatnich interpelacjach i zapytaniach wraz z odpowiedziami na nie przedstawił wiceprzewodniczący rady Witold Sosnowski. Jednym z głównych punktów obrad było omawianie prezentacji dotyczącej funkcjonowaniu spółki Szpitale Tczewskie SA. Prezes Zarządu spółki Maciej Bieliński odpowiadał na pytania radnych.
Radni przyjęli również sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tczewskim. Na pytania Radnych odpowiadała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie – Katarzyna Wróbel.

Rada przyjęła do realizacji trzy uchwały, dwie z nich dotyczyły korekty tegorocznego budżetu. W ostatniej części sesji poświęconej wnioskom, interpelacjom i zapytaniom głos zabierali: Jan Kulas, Waldemar Pawlusek, Adam Kucharek, a na zakończenie przewodnicząca Barbara Kamińska.