Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

powiat sierpień
Nasz Tczew

Uchwały, interpelacje i wyjaśnienia starosty

W starostwie powiatowym odbyła się sześćdziesiąta sesja rady powiatu tczewskiego obecnej kadencji. Starosta złożył na niej sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu i odpowiadał na wiele dodatkowych pytań radnych.

Sesję prowadziła przewodnicząca Barbara kamińska. W pierwszej części obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem Starosty Tczewskiego z bieżącej działalności Zarządu Powiatu. Mówił między innymi o wnioskach o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład jakie zarząd zdecydował się złożyć. Radni zadawali staroście dodatkowe pytania, między innymi o udział przedstawicieli powiatu w Dniu Kociewia podczas jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku, także o zakup elektronicznej strzelnicy dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.
Wiceprzewodnicząca rady Maria Taraszkiewicz -Gurzyńska udzieliła informacje dotyczące odpowiedzi na interpelacje i wnioski złożone w okresie minionych dwóch miesięcy. W części sprawozdawczej omawiano również kontrole komisji rewizyjnej, informację z realizacji bieżących zadań inwestycyjnych.


Radny Dariusz Godlewski wyraził zaniepokojenie sytuacją związaną z zerwaniem prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Sobieskiego w Tczewie. Starosta wyjaśnił, że zabezpieczono doraźnie obiekt i przeprowadzono w trybie jak najszybszym przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy. Wyjaśnił również, że być może w związku z rozstrzygnięciem przetargu konieczne będzie zwołanie nadzwyczajnej sesji, na której konieczne będzie wprowadzenie uchwały o korekcie budżetu.

Rada przyjęła do realizacji pięć uchwał. Między innymi o korekcie tegorocznego budżetu, przystąpieniu do realizacji programu profilaktycznego „Recepta na raka” i pozbawienia kategorii drogi powiatowej.

W części poświęconej wnioskom, interpelacjom i oświadczeniom głos zabrali Adam Kucharek, Jan Kulas, Roman Małecki, Grażyna Antczak i Piotr Łaga.