Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

nowy starosta
Nasz Tczew

W powiecie kontynuacja z nowym-starym starostą i brak parytetów

Podczas pierwszej sesji siódmej kadencji rady powiatu tczewskiego wybierano władze samorządu. Starostą został piastujący ten urząd w poprzedniej kadencji Mirosław Augustyn. Wciąż będzie współpracował z wicestarostą Andrzejem Flisikiem i prawie takim samym, jak w poprzedniej kadencji, zarządem powiatu. Nowym przewodniczącym rady powiatu został Krzysztof Korda.

Sesja rozpoczęła się o godzinie czternastej i trwała blisko pięć i pół godziny. Związane to było z procedurami, między innymi tajnych głosowań, czyli wielu przerw, by przygotować i przeliczyć głosowania. Obrady poprzedziły trwające kilka tygodni negocjacje liderów ugrupowań, które mają swoich przedstawicieli w nowej radzie. Sesję początkowo prowadził najstarszy wiekiem radny, czyli Grażyna Antczak z Samorządu Od Nowa. Jako pierwszego wybierano przewodniczącego rady, który miał zastąpić radną Antczak. Zgłoszono jednego kandydata – Krzysztofa Kordę z Porozumienia na Plus i stosunkiem głosów 12:10 został on wybrany.

Następnie zgłaszano kandydatów na dwóch wiceprzewodniczących rady. Zgłoszono tylko dwie kandydatury i obydwie przyjęto większością głosów – dwanaście za, przy jedenastu przeciw. Wiceprzewodniczącymi zostali Tadeusz Błędzki z Kociewskiej Inicjatywy Samorządowej i Jerzy Olejnik z Koalicji Obywatelskiej. Tylko jedną kandydaturę zgłoszono na najwyższe stanowisko w powiatowym samorządzie – starostę tczewskiego. Mowa o Mirosławie Augustynie, który pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji. W głosowaniu rada zaakceptowała tę kandydaturę trzynastoma głosami za, dziesięć było przeciw.

Emocje wywołała kandydatura na wicestarostę zgłoszona przez Mirosława Augustyna. To Andrzej Flisik, niedawny wicestarosta, który nie jest radnym rady powiatu. Radny Roman Małecki z Prawa i Sprawiedliwości zgłosił potrzebę uchylenia tej kandydatury z powodu pełnienia funkcji naczelnika wydziału w starostwie przez córkę kandydata na wicestarostę. Ostatecznie przewodniczący rady przychylił się do wykładni radcy prawnego starostwa i uchylenia kandydatury nie wniósł do porządku obrad, a w głosowaniu rada przyjęła kandydaturę Flisika na wicestarostę stosunkiem głosów 12:11.

Ostatnim wyborem rady podczas inauguracyjnej sesji był wybór członków zarządu powiatu. Zgodnie z sugestią starosty utrzymano liczbę pięciu członków, w tym gronie są etatowi pracownicy urzędu, a więc starosta i wicestarosta oraz trzech członków nieetatowych. Kandydatów na tych trzech swoich najbliższych współpracowników zgłosił Mirosław Augustyn. Zaproponował Bogdana Badzionga z PnP, Waldemara Pawluska z KO, czyli członków poprzedniego zarządu i Damiana Szmyta z KO. Wszyscy zostali wybrani przez radę stosunkiem głosów 12 do 11. Tak więc wybrano łącznie osiem najważniejszych osób powiatowego samorządu i nie znalazła się wśród nich żadna kobieta.