Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja czerwiec
Nasz Tczew

Ważne decyzje, dyskusje i wiele uchwał

Na sesji rady miasta Mirosław Pobłocki przekazał kilka ważnych informacji. Dofinansowanie z Polskiego Ładu prezydent zamierza wykorzystać nie na budowę aquaparku, ale na budowę basenu przy Szkole Podstawowej numer 12.

W sprawie komunikacji miejskiej prowadzone będą negocjacje z firmami, które wzięły udział w przetargu. Rada udzieliła prezydentowi wotum zaufania i absolutorium za realizację budżetu miasta za ubiegły rok.

Sesja rozpoczęła się od sprawozdania z bieżącej działalności prezydenta i wybranych wydziałów urzędu miejskiego, jakie przedstawił wiceprezydent do spraw gospodarczych Adam Burczyk.
Najważniejsze informacje przekazywał radnym prezydent Mirosław Pobłocki.

Rozpoczął od zagospodarowania zabytkowego wiatraka, którego miasto zostało właścicielem kilka miesięcy temu. Do urzędu wpłynęło pismo od wojewódzkiego konserwatora zabytków z wytycznymi jakie ma zrealizować miasto, by wiatrak odrestaurować i użytkować.

Do sprawy wytycznych konserwatora Igora Strzoka wrócimy niebawem w naszym programie informacyjnym. Następnie prezydent poinformował radnych o decyzjach w sprawie ofert w przetargach na budowę aquaparku i komunikacji miejskiej.

Trudne decyzje musi podjąć prezydent ze swoim sztabem w kontekście przetargu na komunikacje miejską. Przypomnijmy – już od 1 wrzesnia ma ona byc bezpłatna dla korzystających. Ma funkcjonować w oparciu o nowe dwie umowy. Jest jednak problem, bo oferty jakie złożyły trzy firmy na obsługę komunikacji są znacznie wyższe niż koszty, zakładane przez władze Tczewa

Czerwcowa sesja była wielowątkowa. Trwała blisko pięć godzin. To właśnie w czerwcu samorządy podsumowują zeszłoroczny rok. Wiele tematów poruszyli radni podczas debaty o stanie miasta – dokumencie sprawozdawczym o działalności władz Tczewa, jak i jednostek i spółek miejskich, w którym znajdują się również analizy. Po otwartej dyskusji rada głosowała nad wotum zaufania dla prezydenta. Otrzymał je stosunkiem głosów 18 za i 4 przeciwnych. Następnie rada jednogłośnie udzieliła prezydentowi absolutorium za realizację ubiegłorocznego budżetu. Tradycyjnie były brawa, kwiaty i podziękowania za współpracę.

Wszystkie uchwały, a było ich kilkanaście, rada przyjęła do realizacji. Między innymi radni wprowadzili zmiany w regulaminie płatnych stref parkowania. Ważne zmiany wprowadzono poprzez uchwałę w tegorocznym budżecie miasta. W korekcie między innymi znalazł się zapis o przesunięciu wstępnych środków przeznaczonych na budowę aquaparku, na projekt budowy basenu przy SP 12. Radni byli bardzo aktywni w części sesji poświęconej wnioskom i interpelacjom. Dziewięcioro zwróciło się o interwencje w przeróżnych sprawach. Złożyli blisko 20 wniosków.