Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja komunikacja
Nasz Tczew

Ważne uchwały i wysyp wniosków na miejskiej sesji

Na lutowej sesji rada miasta jednogłośnie głosowała za wprowadzeniem od września w Tczewie bezpłatnej dla pasażerów komunikacji miejskiej. Radni przyjęli do realizacji szereg innych ważnych uchwał. Byli także bardzo aktywni w części sesji poświęconej wnioskom i interpelacjom.


W pierwszej części sesji prezydent Mirosław Pobłocki przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności władz Tczewa, w tym poszczególnych wydziałów urzędu miejskiego i Domu Przedsiębiorcy. Po sprawozdaniu radni mieli możliwość zadania prezydentowi pytania dotyczące sprawozdania. Wyjaśniał sytuację związaną z mogiłą żołnierzy armii czerwonej jaka znajduje się przy ulicy 30 stycznia. Na sesji radni głosowali nad czternastoma uchwałami. Jedna z nich dotyczyła wprowadzenia bezpłatnej dla pasażerów komunikacji miejskiej w Tczewie. Rada głosowała jednogłośnie za. Uchwała wejdzie w życie od września.

Radni jednogłośnie głosowali także za ustanowieniem dębu rosnącego przy ulicy Kolejowej pomnikiem przyrody i nazwaniem go Ryszard. Przyjęli również do realizacji uchwałę uruchamiającą program o nazwie “Korpus wsparcia seniorów”. Przyjęli także korektę tegorocznego budżetu miasta. Głosowali także za wprowadzeniem ważnej uchwały zmieniającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta. Jedna z uchwał dotyczyła regulaminu cmentarza komunalnego przy ulicy Rokickiej.

Radni byli aktywni w części poświęconej składaniom wniosków i interpelacji. Najwięcej wniosków złożył radny Maciej Skiberowski. Wnioski przedstawili także Roman Kucharski, Iwona Nitza, Marcin Kussowski i Krzysztof Misiewicz. Gościnnie głos zabrała posłanka na sejm Beata Maciejewska, która zachęcała radnych do zgłaszania spraw i problemów dotyczących tematycznie komisji sejmowych, jakich jest członkiem. Posłanka lewicy podziekowała również całemu tczewskiemu samorządowi za podjęcie decyzji w sprawie bezpłatnej komunikacji. Gościnnie wystapił również radny powiatu jan Kulas, który przypomniał o rocznicy bitwy o tczew z 1807 roku zapraszając na debatę historyczną.