Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Wkrótce otwarcie nowej ścieżki rowerowej
Nasz Tczew

Wkrótce otwarcie nowej ścieżki rowerowej

Dobiega końca budowa ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie alei Solidarności na wysokości byłej jednostki wojskowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje budowę kolejnych odcinków w kierunku Trójmiasta. W efekcie za kilka lat mieszkaniec Tczewa będzie mógł dojechać do Gdańska korzystając ze ścieżki rowerowej.

Wzdłuż drogi krajowej nr 91 pomiędzy ul. Wojska Polskiego i Kazimierza Wielkiego powstaje ciąg pieszo-rowerowy o długości 820 metrów. W jego skład będzie wchodził osobno chodnik dla pieszych oraz obok ścieżka rowerowa z czerwonej masy bitumicznej. Koszt zadania to 1,5 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, dlaczego zdecydowała się na wybudowanie tego brakującego odcinka.

Inwestycja miała potrwać do końca lipca, jednak zostanie ukończona około połowy sierpnia. W ubiegłym roku powstał ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Solidarności po stronie osiedla Garnuszewskiego. Kończy się on tuż przed stacją benzynową. GDDKiA informuje, że nie uda się wykonać bezpośredniego połączenia odcinka ubiegłorocznego z tym aktualnie budowanym. Zabraknie kilkunastu metrów.

Generalna Dyrekcja już ma plany na kolejne odcinki ciągów pieszo-rowerowych, które będą biegły w kierunku Gdańska.