Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Województwo pomorskie ma nową wojewodę
Nasz Tczew

Województwo pomorskie ma nową wojewodę

Po ośmiu latach Dariusz Drelich z Prawa i Sprawiedliwości przestał być wojewodą pomorskim. W środę stanowisko to zostało objęte przez bezpartyjną Beatę Rutkiewicz, dotychczasową wiceprezydentkę Wejherowa. W imieniu nowego premiera Donalda Tuska nominację wręczył jej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański. W efekcie po raz pierwszy w historii stanowisko wojewody pomorskiego objęła kobieta.

Beata Rutkiewicz pochodzi z Sierakowic. Jest absolwentką m.in. Politechniki Gdańskiej, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Od lutego 2012 do grudnia 2014 r. była główną specjalistką ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie. Za zamówienia publiczne odpowiadała także w latach 2005-2011 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku. Od 2015 roku pełniła funkcję zastępcy prezydenta Wejherowa. Nadzorowała m.in. wydziały inwestycji, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz nieruchomości.

Wojewoda to przedstawiciel rządu w regionie. Sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na zasadach określonych w ustawach. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.