Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Radni powiatowi uchwalili nowy budżet
Nasz Tczew

Radni powiatowi uchwalili nowy budżet

W minioną środę odbyła się grudniowa sesja Rady Powiatu Tczewskiego. Najważniejszym jej punktem było przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu tczewskiego na lata 2024-36 oraz uchwalenie budżetu powiatu tczewskiego na przyszły rok.

Tym razem sesja powiatowa wyjątkowo odbyła się w środę, a nie we wtorek. Tradycyjnie rozpoczęła się od sprawozdania starosty z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Podczas sesji przyjęto jedenaście uchwał, w tym m.in. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Tczewskiego, w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej czy też na temat skarg. Najważniejszym punktem każdej grudniowej sesji jest jednak uchwała budżetowa. Przed jej podjęciem skarbnik powiatu Dariusz Skrzypczyński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-36 oraz w sprawie uchwalenia budżetu powiatu tczewskiego na 2024 rok. Następnie wiceprzewodnicząca odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie projektów wspomnianych uchwał, a Komisja Budżetu i Finansów i pozostałe komisje przedstawiły opinie dotyczące tych projektów.

W głosowaniu nad przyszłorocznym budżetem powiatu tczewskiego wzięło udział 21 radnych. 19 z nich było za przyjęciem uchwały, a dwóch się wstrzymało – była to Grażyna Antczak oraz Stanisław Smoliński. W przypadku wieloletniej prognozy finansowej powiatu 20 radnych było za, a radna Grażyna Antczak wstrzymała się.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu w 2024 roku wynosi niemal 278 mln zł, z kolei wydatków ponad 286 mln. Największe wydatki tradycyjnie będą dotyczyć oświaty, pomocy społecznej oraz transportu i łączności. Planowany deficyt budżetu powiatu wynoszący ponad 8,5 mln zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z wolnych środków.


W mijającym roku powiat na zakupy i zadania inwestycyjne przeznaczył niemal 47 mln zł. W przyszłym roku kwota ta będzie większa, bo będzie wynosić ponad 51 mln zł. Powiat planuje w przyszłym roku wydać 62 mln zł z Polskiego Ładu na kontynuowanie odbudowy Mostu Tczewskiego. Niecały milion zostanie przeznaczony na aktualizację dokumentacji projektowej związanej z tym zabytkiem. Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie pochłonie ponad 4 mln zł, budowa i remont chodników w powiecie tczewskim to kolejne 4 mln, a prawie 4 mln pochłonie remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie. Niecałe 2 mln będzie kosztować budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie.