Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Wójt gminy Tczew wraca do zdrowia
Nasz Tczew

Wójt gminy Tczew wraca do zdrowia

Od marca obowiązki wójta gminy Tczew pełni jego zastępca, wicewójt Tomasz Urbański. Spowodowane jest to tym, że wójt Krzysztof Augustyniak był hospitalizowany. Sprawdzamy, jak obecnie czuje się samorządowiec i kiedy wróci do pracy.

Wiosną mieszkańców gminy Tczew obiegła niepokojąca wiadomość o tym, że wójt Krzysztof Augustyniak trafił do szpitala. Od tego momentu jego obowiązki pełni wicewójt. Tomasz Urbański przekazał nam, że wójt szybko wraca do zdrowia i że nie opuszcza go dobry humor.

Gdyby wójt był nieobecny w pracy z powodu choroby jeszcze przez długi czas, to istniałoby ryzyko wydania orzeczenia o jego trwałej niezdolności do pracy. Byłaby to podstawa do wygaszenia jego mandatu i odwołania ze stanowiska zarówno wójta jak i jego zastępcę. W takich sytuacjach do czasu rozpisania nowych wyborów prezes Rady Ministrów wyznacza komisarza, który zarządza gminą. Według wicewójta taka sytuacja gminie Tczew nie grozi.