Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

trakcja out
Nasz Tczew

Wykonawca wyrzucony z berlinki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała umowę z wykonawcą przebudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa. Konsorcjum firm na czele z Trakcją PRKiL S. A. miało zakończyć inwestycję w listopadzie ubiegłego roku. Natężenie prac jest znikome, a zakres zadań do realizacji jeszcze jest duży.

W oświadczeniu GDDKIA czytamy, że nie ma możliwości zakończenia budowy z obecnym wykonawcą. Inwestor przebudowy odcinka drogi krajowej nr 22 (nazywanej berlinką) wskazuje na przekroczenie terminu i brak mobilizacji wykonawcy. O sytuacji na inwestycji widmo, jak nazwali przebudowę berlinki mieszkańcy naszego regionu, informowaliśmy wielokrotnie. Umowę na ralizację inwestycji metodą zaprojektuj i wybuduj podpisano w 2017 roku. Mijały miesiące, w których nie była zapewniona ciągłość prac budowlanych. Zakres zadań jest duży, a pracowników niemal nie widać.

Wykonawcy naliczono kary. Przekroczyły one wartość określonego w umowie limitu 20 proc. Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Kwota nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy.
Firma TRAKCJA również wydała oświadczenie informując, że nie zgadza się z zarzutami GDDKiA. Wykonawca wskazuje na brak współpracy z inwestorem i brak kompletnej dokumentacji projektowej.

GDDKiA wdraża plan, by inwestycję zakończyć. Najpierw przeprowadzi inwentaryzację i przygotuje projekt nowej tymczasowej organizacji ruchu. Następnie w ramach przetargu dokona wyboru nowego wykonawcy.