Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

schody SSP 2
Nasz Tczew

Wymieniają schody do szkoły na wzgórzu

Zmienia się otoczenie wokół Sportowej Szkoły Podstawowej numer dwa. Trwa kompleksowa przebudowa schodów prowadzących do głównego wejścia do szkoły na wzgórzu. Przy okazji dyrektor placówki Robert Kraska wyjaśnił, dlaczego postanowił ograniczyć wjazd na teren szkolny szlabanem.

Sportowa Szkoła Podstawowa numer 2 w ostatnich latach spośród wszystkich placówek edukacyjnych zmieniła się najbardziej. Rozbudowano obiekt o nowe skrzydło, gdzie od roku szkolnego 2022-23 uczą się dzieci klas 1-3. Przy okazji od strony głównego wejścia zwiększyła się przestrzeń, która zagospodarowano na nowo. Właśnie do tego wejścia trzeba dotrzeć schodami od ulicy Warsztatowej. Były one w bardzo złym stanie. Władze Tczewa w ubiegłym roku podjęły decyzję o przebudowie kompleksowej. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 250 tysięcy złotych. Zmieni się nie tylko nawierzchnia schodów, zadbano o odprowadzenie wód i hydroizolację. Wykonawcą jest miejscowa firma Artel, jeśli pogoda nie przeszkodzi zakończy zadanie w marcu. Dyrektor dwójki Robert Kraska powiedział nam, że to długo oczekiwany i ważny remont dla całej szkolnej społeczności.

Na ostatniej sesji rady miejskiej pojawił się temat szlabanu przy wjeździe do szkoły dla samochodów od strony ulicy gdańskiej. Dwóch radnych krytykowało ograniczenie wjazdu na teren szkoły. Twierdzili, że to zmiana niepotrzebna skoro przez wiele lat można było korzystać z parkingu na terenie szkoły. Wskazywali, że może to być uciążliwe dla dzieci z niepełnosprawnościami, jakie uczęszczają do dwójki, jak i dla rodziców przyprowadzających uczniów oraz dzieci na zajęcia pozaszkolne popołudniowe, na przykład na treningi sportowe.