Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej muszą wypełnić wnioski
Nasz Tczew

Gdzie z wnioskiem po żywność?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wznowił wydawanie skierowań dla osób chcących skorzystać z darów żywnościowych, których wydawaniem zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Po kilkumiesięcznej przerwie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie rozpoczął realizację programu związanego z wydawaniem najuboższym żywności. Pierwszy transport produktów dotarł już w środę a żywność została złożona w magazynie przy siedzibie MOPS-u. Jolantę Zakrzewską, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej zapytaliśmy o liczbę uprawnionych osób, które mogą skorzystać z tej pomocy i jakie warunki muszą spełnić.

Produkty są wydawane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską. W Tczewie nie brakuje osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie, bądź rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.

O kolejnych terminach dostaw żywności i jej dystrybucji potrzebującym – MOPS będzie informował poprzez swoją stronę internetową.