Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja powiat nie dali
Nasz Tczew

Zarząd powiatu bez wotum zaufania i absolutorium

Podobnie jak w ubiegłym roku zarząd powiatu nie otrzymał wotum zaufania od rady powiatu. Podczas czerwcowej sesji nie udzielono zarządowi również absolutorium za realizację ubiegłorocznego budżetu.

Zanim rozpoczęła się sesja starosta Mirosław Augustyn wraz z przewodniczącą rady powiatu Barbara Kamińską podziękowali za wieloletnią współpracę Piotrowi Chabowskiemu, który, jak czytamy w uzasadnieniu wręczanego wyróżnienia, z zaangażowaniem i profesjonalizmem nagrywa materiały filmowe związane z działalnością powiatowego samorządu. Pracownik naszej telewizji odchodzi na emeryturę.

W pierwszej części sesji starosta przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu powiatu. Kilku radnych zadawało mu pytania, na które Mirosław Augustyn próbował odpowiadać bezpośrednio.
Tradycyjnie podczas czerwcowej sesji analizowana jest i podsumowywana praca zarządu powiatu za poprzedni rok. Omawiany jest raport o stanie powiatu, jak również rada debatuje na temat przyznania wotum zaufania zarządowi. Uchwała o udzieleniu absolutorium jest natomiast podsumowaniem realizacji budżetu powiatu w ubiegłym roku.

Podczas debaty najczęściej głos zabierali Adam Kucharek, Jan Kulas, wiceprzewodniczący rady Witold Sosnowski, Andrzej Demski i Stanisław Smoliński, który wypowiadał się w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Poruszano wiele różnych tematów, w tym sprawę podwyżek dla pracowników urzędu powiatu czy współpracę ze spółką szpitale tczewskie.


W głosowaniu nad wotum zaufania dziesięciu radnych, a więc większość była przeciw, ośmiu radnych było za, jedna osoba wstrzymała się. Nie udzielenia zarządowi wotum skutkuje tym, że rada powiatu może głosować nad odwołaniem zarzadu, jednak scenariusz może być podobny do ubiegłorocznego, czyli do głosowania nie dojdzie bowiem do odwołania potrzebne jest trzy-piąte większości rady, a więc 14 głosów.
Inaczej niż w ubiegłym roku stało się z uchwałą absolutoryjną. Zarząd nie otrzymał absolutorium, do którego także potrzeba minimum 12 głosów ZA. Dziewięciu radnych – czterech z PiS, trzech z Inicjatywy Samorządowej i trzech niezrzeszonych – wstrzymało się od głosu, dziesięciu radnych było za udzieleniem absolutorium – to jednak nie wystarczyło. Uchwała została odrzucona, a wykonanie budżetu ponownie będzie opiniować Regionalna Izba Obrachunkowa.