Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

zakład wodociągów i kanalizacji będzie budował nową kompostownię
Nasz Tczew

ZWiK remontuje przepompownię ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji przystąpił do inwestycji związanej z modernizacją przetwarzania procesu osadów, które są efektem oczyszczania ścieków. Dzięki czemu zlikwiduje między innymi uciążliwości zapachowe, które czasami są utrapieniem mieszkańców osiedla Staszica.

ZWiK rozpoczął w tym roku bardzo ważną inwestycję pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”. Co się pod nią kryje? Modernizacja przepompowni i kompostowni.

Prace mają szeroki zakres i prowadzone są wielotorowo. Zakład jest w trakcie procedowania pozwolenia na budowę kompostowni. Ale, INSTAL Warszawa – wykonawca robót obecnie skoncentrował się na pracach w przepompowni ścieków.

Modernizację przepompowni rozpoczęto od demontażu starych i wyeksploatowanych urządzeń.

Koszt modernizacji przepompowni to kwota rzędu trzech milionów sześciuset tysięcy złotych brutto.