Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja absolutorium
Nasz Tczew

Debata o stanie miasta i zapowiedzi zmian

Na czerwcowej sesji rady miejskiej omawiano raport o stanie miasta. Prezydent Tczewa otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Rada uchwaliła korektę tegorocznego budżetu, w której znalazł się punkt o finansowaniu przebudowy ulicy Kossaka.

Czerwcowa sesja rady miejskiej była długa i wielowątkowa. Przewodniczący rady Marcin Kussowski rozpoczął od ustalenia porządku obrad, następnie głos zabrał prezydent Tczewa Łukasz Brządkowski, który przedstawił sprawozdanie z działalności za ostatni miesiąc.

Prezydent mówił o spotkaniach w jakich uczestniczył on i wiceprezydenci. Sporo miejsca w swoim raporcie prezydent poświęcił inwestycjom. Radni zadawali prezydentowi sporo pytań związanych ze sprawozdaniem. Poruszali między innymi kwestie związane z budżetem obywatelskim roku 2023 roku, budową parkingu przy ulicy Saperskiej, przebudową ulicy Mieszka I i modernizacją tczewskiego basenu. O problemach z wykonaniem dokumentacji projektowej obiektu TCSiR mówił wiceprezydent Andrzej Gockowski.

Sprawozdanie o działalności Młodzieżowej Rady Miasta przedstawił Kacper Kończewski, przewodniczący MRM w Tczewie. Następnie przeprowadzono debatę odnośnie raportu o stanie miasta za 2023 rok, przygotowanego przez sekretarza miasta. W debacie głos zabrali Michał Ciesielski, Jarosław Kowalczyk, Maciej Skiberowski, Kazimierz Mokwa, Zenon Drewa, Michał Wieczorkowski, Maciej Smoliński i Brygida Genca.

Po debacie rada głosowała nad wotum zaufania dla prezydenta. Zostało ono przyznane przy szesnastu głosach za, sześciu radnych wstrzymało się od głosu. Następnie rada głosowała nad uchwałami dotyczącymi realizacji ubiegłorocznego budżetu. przy 18 głosach za i 4 wstrzymujących się udzielono prezydentowi absolutorium.
Prezydentowi Łukaszowi Brządkowskiemu w związku z tym wręczono kwiaty. On jednak postanowił je przekazać skarbniczce miasta Helenie Kullas.

Rada głosowała nad blisko 30 uchwałami. Dwie z nich dotyczyły korekty tegorocznego budżetu. Jeden z punktów korekty pozwoli na realizację przebudowy ulicy Kossaka na osiedlu Witosa, co ma związek z przyznaniem dofinansowania zewnętrznego na tę inwestycję. Dyskusje wywołała konieczność procedowania uchwał-skarg złożonych przez mieszkańca Tczewa. Rada za bezsasadną uznała petycję opowiadającą się za zerwaniem związku partnerskiego miasta Tczew z miastem izraelskim Lev Hasharon.

W części poświęconej wnioskom i interpelacjiom głos zabierali radni: Krzysztof Misiewicz, Tomasz Tobiański, Kazimierz Ickiewicz, Iwona Nitza, Józef Cichon, Maciej Skiberowski i Marcin Kussowski.