Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Emerytura pomostowa dla nowych roczników
Nasz Tczew

Emerytura pomostowa dla nowych roczników

Od nowego roku weszły w życie przepisy, które zmieniły ustawę o emeryturach pomostowych. ZUS informuje, że dzięki nowelizacji na emeryturę wcześniej mogą przejść osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r.

Nowość, która zaczęła obowiązywać od nowego roku wraz ze zmianą ustawy, daje możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej osobom znacznie młodszym. Przepisy ustawy o emeryturach pomostowych pozwalają skorzystać z wcześniejszej emerytury pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki.

Prognozowana liczba osób, które w skali kraju będą mogły przejść na emeryturę pomostową wyniesie w 2024 r. ponad 7 tys. osób, w 2029 r. – 4 tys., a w 2033 r. – niemal 5 tys.