Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Akacjowa Rajkowy
Nasz Tczew

Inwestycja powiatowa w Rajkowach zakończona

Na zlecenie starostwa powiatowego przebudowano ulicę Akacjową w Rajkowach i odcinki gminnej drogi prowadzącej do leśnictwa Bukowiec. Inwestycja kosztowała 5 milionów 800 tysięcy złotych. Otrzymała dofinansowanie z programu Polski Ład.


Ulica Akacjowa w Rajkowach, w gminie Pelplin, to droga powiatowa. Łączy się z drogą wojewódzką numer 230. Za Rajkowami jej przedłużenie prowadzi w kierunku leśnictwa Bukowiec. Przy Akacjowej są budynki mieszkalne, ośrodek wsparcia Caritasu dla niepełnosprawnych, sklep, obok jest także parafia świętego Bartłomieja z zabytkowym kościołem i cmentarzem. Droga w ciągu tej ulicy była w fatalnym stanie. Problemem była nie tylko nawierzchnia, także brak infrastruktury podziemnej, przez co posesje przy tej ulicy były często zalewane.


Na zlecenie gminy Pelplin wykonano dokumentację projektową przebudowy. Starostwo powiatowe w Tczewie wraz z Lasami Państwowymi zadanie przebudowy ulicy Akacjowej powiększone o przebudowę drogi prowadzącej do leśnictwa Bukowiec zgłosiło do programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 5,5 miliona złotych. Wyłoniony w przetargu wykonawca – firma Decka wyceniła zadanie na blisko 5 milionów 800 tysięcy. Inwestycję przeprowadzono w ubiegłym roku – trwała blisko sześć miesięcy.

Ulica Akacjowa w Rajkowach na odcinku ponad 720 metrów ma nową nawierzchnię bitumiczną, pod nią jest nowa sieć sanitarna i wybudowano kanalizację przeciwdeszczową. Są nowe chodniki i wjazdy na posesje.
Za Rajkowami przebudowano odcinki drogi prowadzącej do leśnictwa Bukowiec. Blisko półtora kilometra drogi przeciwpożarowej ma nową nawierzchnię, jest poszerzona, wykonano renowację rowów, zbudowano mijanki i place składowe. Zdzisław Kamieniecki jest mieszkańcem Rajków, byłym sołtysem tej miejscowości, także tutejszym leśnikiem, a obecnie wiceprzewodniczącym rady gminy Pelplin.

To nie jedyna inwestycja, która będzie miała wielkie znaczenie dla mieszkańców Rajków. Wojewódzki Zarząd Dróg jeszcze w tym roku rozpocznie przebudowę drogi wojewódzkiej numer 230 na odcinku Rajkowy – Pelplin. Już niebawem skrzyżowanie wyremontowanej ulicy Akacjowej z drogą wojewódzką będzie rondem.