Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

przetarg dwa zadania
Nasz Tczew

Komunikacja w Tczewie podzielona na dwa zadania

Miasto Tczew ogłosiło przetarg na obsługę komunikacji miejskiej od września tego roku na okres 27 miesięcy. Dla pasażerów będzie to bezpłatna komunikacja. Zupełną nowością jest też podział zadania na dwie części, co oznacza, że może być w naszym mieście dwóch operatorów.

Od 1 września w Tczewie ma być nowy operator działający na podstawie nowej umowy. Po ogłoszeniu przetargu okazało się, co jest dużym zaskoczeniem, że operatorów komunikacji miejskiej w naszym mieście może być dwóch.

Przetargu na obsługę komunikacji miejskiej nie udało się władzom Tczewa przeprowadzić od wielu miesięcy. Przypomnimy, że była próba wyłonienia operatora na 10 lat z nowym taborem autobusów. Przetarg ogłoszono, wpłynęły trzy oferty, ale operatora nie wyłoniono, Dwie oferty były zbyt wysokie, a trzecia według urzędu miejskiego była błędnie skalkulowana. Na grudzień prezydent zapowiedział ogłoszenie kolejnego przetargu, ale tak zwanego przejściowego – umowa miałaby obowiązywać niespełna trzy lata. Termin tego przetargu przesuwano dwukrotnie, ale w międzyczasie zlecono analizę funkcjonowania komunikacji i prezydent zdecydował się na wprowadzenie pewnych korekt. Następnie prezydent wraz z radą miejską podjęli rewolucyjną decyzję o wprowadzeniu komunikacji bezpłatnej dla pasażerów. Ta zmiana ma nastąpić od 1 września.