Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Konkurs rowerowy znacznie uszczuplony
Nasz Tczew

Konkurs rowerowy znacznie uszczuplony

Piąta edycja konkursu Rowerem do Pracy jednak się odbędzie. Choć prezydent Tczewa nie zgodził się na korektę budżetu wnioskowaną przez wszystkie kluby radnych, to w wyniku oszczędności zabezpieczył mniejszą kwotę na działania rowerowe. Prawdopodobnie konkurs wystartuje 19 kwietnia.

Miesiąc temu informowaliśmy o tym, że konkurs Rowerem do Pracy oraz inne akcje rowerowe są zagrożone w wyniku braku zabezpieczenia środków na te cele. Na lutowej sesji radny Maciej Skiberowski z klubu Porozumienie na Plus w imieniu radnych wszystkich klubów – PnP, PiS, PO i Tczew od Nowa, złożył interpelację do prezydenta Tczewa z prośbą o zabezpieczenie 70 tysięcy złotych na działania rowerowe. Kwota ta jest mała w porównaniu z dotychczasowymi środkami, które wynosiły nawet 170 tysięcy złotych rocznie. Skoro cała Rada Miejska, będąca organem ustawodawczym chciała 70 tysięcy złotych, w teorii oznacza to, że organ wykonawczy, jakim jest prezydent miasta, powinien te środki zapewnić. Stało się jednak inaczej. Prezydent nie zgodził się na korektę budżetu wnioskowaną przez radnych i w zamian zaproponował zabezpieczenie nie 70, a jedynie 17 tysięcy złotych z rezerwy budżetowej. Środki te będą pochodzić z puli przeznaczonej na rower metropolitalny Mevo, który w tym roku jednak nie wystartuje. Takie rozwiązanie na ostatniej sesji zasugerował radny Marcin Kussowski z klubu Tczew od Nowa.

Radni nie poddali się i po decyzji prezydenta na posiedzeniu Komisji Gospodarczej przychylili się do wniosku Marcina Kussowskiego o to, aby do 17 tysięcy złotych dołożyć 20 tysięcy pochodzące z oszczędności związanych z programem dofinansowań do remontu zabytków. Także i w tym przypadku zgody prezydenta nie będzie.

Decyzję prezydenta komentuje radny Maciej Skiberowski z Porozumienia na Plus, który składał interpelację w sprawie 70 tysięcy zł. Spytaliśmy przedstawicieli urzędu, co uda się zrealizować za jedynie 17 tysięcy zł.