Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

TTBS mieszkania
Nasz Tczew

Mieszkanie za remont nie dla każdego

Jesienią ubiegłego roku Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wdrożyło po raz pierwszy program “mieszkanie za remont”. Polegał on na tym, że spełniająca kryteria osoba mogła otrzymać przydział lokalu komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu na własny koszt i we własnym zakresie. Poprosiliśmy prezesa TTBS Arkadiusza Woźniaka o podsumowanie pilotażowego programu.

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje wieloma pustymi mieszkaniami, które wymagają nakładów finansowych, żeby można było je udostępnić oczekującym. Stąd pomysł na program o nazwie “mieszkanie za remont”.


Pierwszą, pilotażową edycję programu TTBS przeprowadził kilka miesięcy temu. Wytypowano 15 mieszkań, w których w zmian za wyremontowanie we własnym zakresie mógłby zamieszkać na czas nieokreślony najemca. Ostatecznie trzy z nich przejęli nowi najemcy po wcześniejszym ich wyremontowaniu.

Prezes Arkadiusz Woźniak mówi o dużym zainteresowaniu programem. Powiedział także o wnioskach. Być może będa wprowadzone korekty w kolejnych edycjach programu, które dotyczyłyby kryteriów, jakie spełnić musi uczestnik programu “mieszkanie za remont”.