Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja sierpień
Nasz Tczew

Obrady rady miejskiej pod napięciem

Po wakacyjnej przerwie obradowała rada miasta. Podczas sesji sporo było emocji związanych z głosowaniem nad uchwałą o zmianach w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta. Radni uchwalili kolejną korektę budżetu, dzięki której, między innymi, rozpocznie się przebudowa ulicy Ceglarskiej.

Na początku sesji radny Łukasz Brządkowski złożył wniosek o usunięcie z porządku obrad głosowania nad uchwałą o zmianach w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta. Większością głosów został on odrzucony. Następnie prezydent Mirosław Pobłocki przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności swojej, wiceprezydentów i podległych mu wydziałów urzędu miejskiego.

Zanim rozpoczął przemówienie radny Tomasz Tobiański w imieniu piłkarskiego klubu Pogoń Tczew wręczył symboliczne podziękowanie za wsparcie zespołu seniorek, który reprezentuje nasze miasto w ekstralidze. Prezydent przypomniał o ważnych wydarzeniach jakie miały miejsce w ostatnim okresie w naszym mieście, mówił także na jakim etapie są planowane na ten rok inwestycje. Po sprawozdaniu radni pytali prezydenta o kilka spraw, między innymi sytuację związaną z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi. Wiceprezydent do spraw społecznych Adam Urban w oddzielnym sprawozdaniu przedstawił sytuację związaną z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w naszym mieście.


W części poświęconej uchwałom najwięcej emocji przyniosło głosowanie nad wspomnianą uchwałą o zmianach w studium uwarunkowań, w której między innymi znalazły się plany zagospodarowania terenu po byłym poligonie. Głosowanie poprzedziła dyskusja i wyjaśnienia prezydenta. Temu tematowi poświęcimy osobny materiał w naszym magazynie informacyjnym. Uchwałę ostatecznie przyjęto do realizacji. Podobnie jak korektę budżetu, w której znalazło się kilka istotnych punktów dotyczących inwestycji. Radni zgodzili się przekazać większą kwotę niż zakładano w budżecie na przebudowę ulicy Ceglarskiej, dzięki czemu zadanie to rozpocznie się w tym roku, a zostanie dokończone w przyszłym.

W części poświęconej zgłaszaniom wniosków i interpelacji głos zabrali Łukasz Brządkowski, Józef Cichon, Kazimierz Ickiewicz, Marcin Kussowski, Maciej Skiberowski i Michał Ciesielski.