Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

dyżury aptek
Nasz Tczew

Od 1 stycznia w Tczewie nie ma dyżurów aptek

Od pierwszego stycznia w powiecie tczewskim nie ma nocnych i świątecznych dyżurów aptek. Starosta wyjaśnia, że wynika to z wejścia w życie nowelizacji ustawy farmaceutycznej. Dyżury można przywrócić, ale ich koszt musiałby ponieść powiatowy samorząd.

Wyznaczaniem dyżurów aptek w powiecie tczewskim zajmował się samorząd powiatu. Po ustaleniach z właścicielami aptek rada przygotowywała stosowną uchwałę. Dotąd koszt dyżurów ponosili właściciele aptek.

Nowelizacja ustawy farmaceutycznej znosi obowiązek ustalania dyżurów dla tych powiatów, których siedzibą jest miasto liczące powyżej 40 tysięcy mieszkańców. Dlatego w powiecie tczewskim można znieść dyżury. Decyzją zarządu i rady powiatu można dyżury utrzymać, ale wtedy ich koszt musiałby ponieść samorząd.