Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Oświadczenia radnych pod lupą skarbówki
Nasz Tczew

Oświadczenia radnych pod lupą skarbówki

We wtorek odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Tczewskiego, podczas której przyjęto kilka uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022. Sporo czasu poświęcono uwagom Urzędu Skarbowego odnośnie oświadczeń majątkowych radnych i urzędników.

Październikowa sesja rozpoczęła się tradycyjnie od wysłuchania sprawozdania starosty tczewskiego Mirosława Augustyna z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego, po którym radni zadawali włodarzowi kilka pytań. Następnie wiceprzewodniczący Witold Sosnowski poinformował radę o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o odpowiedziach na nie zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym. Kolejny punkt sesji był związany z obowiązkowymi oświadczeniami majątkowymi, które co roku muszą składać m.in. radni. Przewodnicząca Barbara Kamińska poinformowała, że dzień przed sesją otrzymała pismo od naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie z wynikiem analiz tych oświadczeń.

Starosta z kolei odczytał wynik analiz kilkudziesięciu oświadczeń majątkowych związanych m.in. z członkami Zarządu Powiatu Tczewskiego, pracownikami starostwa i szefami powiatowych jednostek. Drobne nieprawidłowości wykrył Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim i w Tczewie. Także i w tym przypadku pomyłki będą wyjaśniane.

Kolejnym punktem sesji było przyjęcie sprawozdania dotyczącego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w poprzednim roku szkolnym 2021/2022. Informacje te przedstawiła naczelnik Wydziału Edukacji, Małgorzata Flisik. Pod koniec sesji radni przyjęli jednogłośnie siedem uchwał m.in. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od tego usunięcia czy też w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV w Powiecie Tczewskim w latach 2023-2027. Przyjęto także uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022 i w sprawie przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu tczewskiego na kolejne kilkanaście lat.

Pod koniec sesji radni złożyli wnioski. Głos zabrał m.in. Krzysztof Korda, Jan Kulas i Dariusz Godlewski. Retransmisję całej sesji Rady Powiatu Tczewskiego wkrótce będzie można zobaczyć w Telewizji Tetka.