Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Piąta sesja Rady Powiatu
Nasz Tczew

Dużo pytań na powiatowej sesji

W starostwie odbyła się piąta sesja obecnej kadencji rady powiatu tczewskiego. Rada przyjęła do realizacji kolejne uchwały dotyczące przekształceń placówek szkolnych.

Zanim rozpoczęła się sesja radni zapoznali się z nowym systemem elektronicznej obłsugi. Nowością jest również transmisja „na żywo” sesji w internecie dostępna poprzez stronę www.powiat.tczew.pl.
Sesję rozpoczęła seria pytań do starosty, które dotyczyły przedłożonego sprawozdania z działalności zarządu w ostatnim miesiącu. Radny Piotr Odya pytał między innymi dlaczego zarząd powiatu negatywnie odniósł się do propozycji przejęcia wiaduktu w Kulicach, pytał również o powód zmniejszenia środków na dokształcanie zawodowe nauczycieli.
Następnie radni wysłuchali informacji przewodniczącego rady dotyczącej odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

Rada zapoznała się z raportem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Dyrektor tej placówki Ewa Uzdowska odpowiadała na pytania rajców. Podobnie było ze sprawozdaniem o kulturze i kulturze fizycznej. Do dyspozycji rady był dyrektor Powiatowego Centrum Sportu Tomasz Tobiański.

Rada głosowała nad dziesięcioma uchwałami. Połowę z nich przyjęto jednogłośnie do realizacji, w pięciu głosowaniach jeden radny wstrzymywał się od głosu, pozostali byli za przyjęciem. Kilka uchwał dotyczyło przekazania zadań publicznych związanych z drogami gminom Gniew i Pelplin. Rada uchwaliła także niewielką korektę tegorocznego budżetu. Były uchwały regulujące sposób wygaszania klas zawodowych w dwóch tczewskich szkołach ponadpodstawowych. W innej uchwale określono także zadania, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym roku.

Troje radnych złożyło interpelacje. Stanisław Smoliński chce sprawdzić możliwość wybudowania miejsc parkingowych przy ulicy 30 stycznia w okolicy cmenatarza. Radna Alicja Gajewska zgłosiła potrzebę przekazania środków finansowych na projekt drogi rowerowej wzdłuż ulicy 30 stycznia. Roman Małecki zwrócił uwagę na problem, że są apteki, które nie wywiązują się z obowiązku pełnienia dyżurów.