Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Połowa uczniów nie chodzi na religię
Nasz Tczew

Połowa uczniów nie chodzi na religię

Średnio co drugi uczeń szkoły ponadpodstawowej z obszaru powiatu tczewskiego nie uczęszcza na lekcje religii, co wpisuje się w ogólnopolską tendencję do odchodzenia młodzieży od wiary chrześcijańskiej. Sprawdzamy, jakie są tego powody.

Jeszcze kilkanaście lat temu zdecydowana większość uczniów chodziła na religię. Obecnie tendencja spadkowa jest widoczna w całej Polsce, także w powiecie tczewskim.

Starostwo informuje, że najmniejszy odsetek uczniów uczęszczających na religię jest w Zespole Szkół Branżowych i wynosi on 30 procent. Z kolei w Zespole Szkół Technicznych na religię uczęszcza najwięcej uczniów w skali powiatu, bo aż 73 procent. Szkołą, gdzie stosunek procentowy osób chodzących i niechodzących na religię wynosi obecnie pół na pół, jest I LO w Tczewie. Rok wcześniej stosunek ten wynosił 60% do 40 z przewagą uczniów niechodzących na religię.

We wrześniu w Tczewie gościły działaczki związane z akcją „Żegnaj Religio”, które chciałyby, aby nie tylko pełnoletni uczniowie mogli decydować, czy chcą uczęszczać na religię i aby docelowo przedmiot ten całkowicie zniknął ze szkół. Zdaniem działaczek młodzież odchodzi z kościoła m.in. za sprawą treści dyskryminujących różnego rodzaju mniejszości. Kościół w inny sposób tłumaczy niską frekwencję na lekcjach religii.

Jeden z uczniów I LO wyjaśnił nam, dlaczego chodzi na lekcje religii i co sądzi o tym, że tylko pełnoletni uczniowie mogą się z nich samodzielnie wypisać.