Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

strojenie choinki
Nasz Tczew

Ukraińsko-polska choinka w domu dziecka

Mieszkający w byłym domu dziecka w Tczewie podopieczni placówki opiekuńczej z Ukrainy świątecznie integrowali się z polskimi rówieśnikami.

Od blisko pięciu miesięcy w byłym domu dziecka w Tczewie przy ulicy Wojska Polskiego mieszkają dzieci z sierocińców z Ukrainy. Placówkę dla ponad trzydziestu osób z ogarniętego wojną kraju zorganizowało z pomocą darczyńców Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dyrektorkę PCPR Katarzynę Wróbel zapytaliśmy jak dzieci i młodzież funkcjonują w naszym mieście, czy integrują się z równieśnikami z Polski.

Okazją do spotkania gości z Ukrainy z podopiecznymi Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie były… zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Dzieci i młodzież wraz z opiekunami i gośćmi, w tym starostą tczewskim Mirosławem Augustynem, wspólnie stroili choinkę.