Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Poszukiwani świadkowie niemieckiej zbrodni
Nasz Tczew

Szukają świadków niemieckiej zbrodni

Władze Tczewa szukają informacji dotyczących dawnej prochowni na terenie byłych koszar, gdzie w trakcie II wojny światowej Niemcy dokonali zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Poszukiwania mają związek z planem sprzedaży działki, na której prawdopodobnie istniała prochownia.

W pierwszych dniach II wojny światowej Niemcy aresztowali wielu tczewian, których przetransportowano m.in. na teren koszar. Następnie wielu z nich zostało zamordowanych poprzez strzał w potylicę przy dawnej prochowni, która prawdopodobnie znajdowała się wówczas w południowej części jednostki wojskowej. Działka, na której mogło dojść do zbrodni, po wojnie została oddzielona od jednostki wojskowej poprzez budowę dzisiejszej drogi krajowej nr 91. Dziś teren ten znajduje się przy skrzyżowaniu alei Kociewskiej z Solidarności. Ratusz aktualnie zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca. Zanim działka zostanie sprzedana, władze Tczewa chcą się upewnić, co może kryć się pod ziemią. Mirosław Pobłocki opowiedział o tym w programie „Pytania do prezydenta”.

Dostępna literatura jest w tym temacie uboga. W 2002 r. w Kociewskim Magazynie Regionalnym ukazały się wspomnienia tczewianina, który jako nastolatek pomagał w 1945 roku w ekshumacjach zamordowanych Polaków na terenie prochowni. Mężczyzna był pewny, że ciała odnaleziono właśnie na działce pomiędzy współczesną aleją Kociewską a Solidarności.

Ratusz zwrócił się o dodatkową pomoc w pozyskaniu informacji do Instytutu Pamięci Narodowej oraz do stacjonującego obecnie w Nisku – 16. Tczewskiego Batalionu Saperów. Prezydent prosi o pomoc także mieszkańców.