Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Powiatowy radny przez wyrok utraci mandat
Nasz Tczew

Powiatowy radny przez wyrok utraci mandat

Radny powiatu tczewskiego Piotr O. został prawomocnie skazany za przekroczenie uprawnień w związku z zamówieniem publicznym na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, na karę grzywny w wysokości dwóch i pół tysiąca złotych oraz na nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej Gminy Tczew w wysokości piętnastu tysięcy złotych. W efekcie wyroku sądu radny straci swój mandat.

46-letni Piotr O. to wieloletni radny Rady Powiatu Tczewskiego startujący z list Porozumienia na Plus, który w latach 2010-2014 pełnił funkcję przewodniczącego tego organu. W 2014 roku w kuluarach mówiło się o jego kandydaturze na starostę tczewskiego. Jednocześnie przez wiele lat Piotr O. pracował w Urzędzie Gminy Tczew na stanowisku kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego. Już kilka lat temu dwukrotnie usłyszał zarzuty m.in. w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych i poświadczenia nieprawdy, jednak Sąd Rejonowy w Tczewie wówczas go uniewinnił.

W czerwcu 2021 roku Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa skierowała do Sądu Rejonowego w Tczewie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi O. Mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty: mowa o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę. Oba zarzuty związane były z zamówieniem publicznym na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi między Śliwinami a Waćmierkiem. Według prokuratury Piotr O. pełniąc w Urzędzie Gminy Tczew funkcję kierownika w 2017 roku przekroczył swoje obowiązki, wchodząc w porozumienie z osobą zainteresowaną zamówieniem przed rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia, co pozwoliło projektantowi na złożenie oferty najniższej i wygranie przetargu. W efekcie przeprowadzona procedura nie doprowadziła do wyboru w sposób obiektywny najkorzystniejszej oferty. Kierownik działał w ten sposób na szkodę interesu publicznego Gminy Tczew. Zdaniem prokuratury kiedy Piotr O. sprawował nadzór nad realizacją zamówienia, w sposób nieformalny dokonał ustaleń z wykonawcą dokumentacji zmniejszając obowiązki projektanta bez jednoczesnego obniżenia wynagrodzenia, doprowadzając do wypłaty w czerwcu 2018 roku pełnej kwoty przewidzianej umową pomimo, że dokumentacja projektowa była niekompletna i nie odpowiadała umowie. W dokonanych zapisach na fakturze VAT poświadczył nieprawdę, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową. Na etapie postępowania przygotowawczego oskarżony nie przyznawał się do popełnienia zarzuconych mu czynów.

W marcu 2022 roku Sąd Rejonowy w Tczewie skazał oskarżonego Piotra O. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 2500 zł. Wykonanie kary pozbawienia wolności sąd warunkowo zawiesił na okres 3 lat, zobowiązując oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby na piśmie co 6 miesięcy. Dodatkowo wobec Piotra O. orzeczono zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji publicznej na okres 3 lat oraz nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej Gminy Tczew w wysokości 15 000 zł. W tej samej sprawie inny urzędnik Gminy Tczew, Seweryn N., został skazany na karę grzywny w wysokości 6 000 zł oraz na nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej Gminy Tczew w wysokości 5 000 zł.

Piotr O. złożył apelację, którą zajął się Sąd Okręgowy w Gdańsku. Odczytanie wyroku było przekładane kilkukrotnie od lata 2022 roku, raz z powodu zwolnienia lekarskiego oskarżonego, a innym razem przez nieobecność sędziów. Wreszcie w środę 22 marca Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił, że utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok. Sędzia Janusz Zimny wskazał, że apelacje obrony nie znalazły podstawy, a kary orzeczone przez Sąd Rejonowy były adekwatne do stopnia zawinienia, odpowiednio dotkliwe i spełniające swoją wychowawczą i prewencyjną rolę.

Zgodnie z polskim prawem w dniu uprawomocnienia się wyroku radny utracił mandat w Radzie Powiatu Tczewskiego, co oficjalnie powinien stwierdzić komisarz wyborczy. Utrata mandatu oznacza, że Piotr O. przestał być osobą publiczną, a to z kolei oznacza, że bez jego zgody nie możemy publikować jego nazwiska i wizerunku. Skazany radny odmówił nam komentarza odnośnie wyroku i nie odpowiedział na pytanie, czy zgadza się na publikację nazwiska.

Wygaśnięcie mandatu Piotra O. może doprowadzić do zawirowań w Radzie Powiatu Tczewskiego. Mimo że radny startował z listy Porozumienia na Plus, to od wielu miesięcy był po stronie nowej większości skupionej wokół Prawa i Sprawiedliwości, dążącej do odwołania starosty Mirosława Augustyna. W miejsce Piotra O. mandat prawdopodobnie otrzyma Tomasz Resmerowski z PnP, co oznacza, że radni skupieni wokół klubu PiS mogą utracić większość. O komentarz poprosiliśmy Barbarę Kamińską. Przewodnicząca rady udzieli nam go, kiedy oficjalnie otrzyma pismo na temat wygaśnięcia mandatu Piotra O.